Угода користувача

1. Загальні засади

1.1 Ця Угода регламентує порядок та умови надання послуг сервісом fly-pay.io.

1.2. fly-pay.io - програмно-апаратний сервіс, що знаходиться в мережі інтернет за адресою https://fly-pay.io

1.3 Адміністрація fly-pay.io – особа (особа), яка надає послуги доступу до сервісу fly-pay.io.

1.4. Клієнт – особа, яка бажає користуватися послугами fly-pay.io.

1.5. fly-pay.io та Клієнт спільно називаються Сторонами.

1.6. Сторони визнають цю Угоду в електронній формі рівнозначною за юридичною силою Угоди, укладеної у письмовій формі.

1.7. Ця Угода вважається укладеною на умовах публічної оферти, що акцептується Клієнтом у ході подання заявки на сайті https://fly-pay.io, на використання послуг, що надаються сервісом.

2. Предмет згоди

2.1. fly-pay.io надає Клієнту послуги (пункт 4 Угоди) відповідно до регламенту (пункт 5 Угоди) за дотримання обов'язкових умов (пункт 9 Угоди).

2.2. Клієнт користується послугами fly-pay.io та оплачує їх відповідно до умов цієї Угоди.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Fly-pay.io зобов'язується:

3.1.1. Надавати Клієнту послуги обміну електронних грошей платіжних систем Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Deposit BTC, Deposit USD відповідно до правил та регламенту цієї Угоди.

3.1.2. Надавати Клієнту необхідну технічну та консультаційну підтримку, пов'язану з використанням та наданням послуг fly-pay.io, за допомогою чату або АТС.

3.1.3. Зберігати всю інформацію (адреси, суми, час, ідентифікаційні дані (персональні дані) тощо) протягом 6 місяців за обмінними операціями Клієнтів та надавати її на першу вимогу Клієнтів, до яких вона належить, за винятком операцій з анонімними платіжними системами.

3.1.4. Зберігати в таємниці та не розголошувати інформацію щодо обмінних операцій, а також особисті дані Клієнтів fly-pay.io третім особам, за винятком таких ситуацій:

— за законним рішенням суду за місцем знаходження власника сервісу fly-pay.io

— за законним запитом компетентних органів за місцем знаходження власника сервісу fly-pay.io — на запит адміністрації однієї з платіжних систем, а саме Bitcoin, Litecoin та інші.

3.1.5. Перевести кошти, що належать клієнту або третій особі на зазначені реквізити не пізніше 48 годин з моменту звернення клієнта зі скаргою про неприхід після обміну коштів, у випадках, описаних у пунктах 3.2.5, 5.4, 5.5 та 5.6 цієї Угоди.

3.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.1. Вказувати точні та достовірні платіжні реквізити як свої, так і третіх осіб.

3.2.2. Вказувати точну, достовірну та працездатну електронну поштову скриньку.

3.2.3. Слідкувати за працездатністю своєї скриньки електронної пошти, комп'ютера, у тому числі застосовувати актуальне антивірусне програмне забезпечення.

3.2.4. Виконувати кожен пункт цієї Угоди.

3.2.5. Повідомити адміністрацію fly-pay.io про часткове або повне не надходження коштів на вказані реквізити клієнта або третьої особи в результаті проведеного обміну, а також про не надходження коштів у випадках, зазначених у пунктах 5.4, 5.5 та 5.6 не пізніше 30-ти днів з моменту не надходження коштів, інакше ці кошти надходять у розпорядження адміністрації fly-pay.io.

3.2.6. Надати правильний номер свого мобільного телефону для реєстрації, контрольного (вхідного) дзвінка від служби безпеки сервісу, отримання паролів, коротких текстових повідомлень (SMS/СМС) та інших способів інформування та додаткової ідентифікації для сервісу fly-pay.io.

3.2.7. Своїми діями не порушувати чинне законодавство країни, в якій знаходиться Клієнт, здійснюючи обмінні операції за допомогою сервісу fly-pay.io

3.2.8. Якщо за непередбаченими обставинами (помилка системи) рахунок клієнта надійде більша сума, ніж сума, зазначена у заявці, клієнт зобов'язується повернути ці кошти компанії fly-pay.io назад.

3.3. Адміністрація fly-pay.io має право:

3.3.1. Припиняти сервіс для технічної модернізації або усунення функціональних помилок.

3.3.2. Припиняти поточний обмін (транзакцію) у разі законного звернення компетентних органів, адміністрацій платіжних систем Bitcoin, Litecoin..., а також користувачів зі скаргою про шахрайство на час з'ясування обставин.

3.3.3. Встановлювати та змінювати розмір знижок на обмін електронних грошей на свій розсуд.

3.3.4. Встановлювати та змінювати розмір комісії, що стягується з клієнта внаслідок обміну електронних грошей, на власний розсуд.

3.3.5. Відмовити у наданні послуг будь-якому клієнту без пояснення причин.

3.3.6. Вимагати від Клієнта підтвердження своєї приналежності до електронного обміну за допомогою: E-mail, скріншота електронного гаманця, а також, у разі потреби, шляхом перевірочного дзвінка на номер телефону, вказаний при заповненні форми обміну, з якого були надіслані засоби для здійснення електронного обміну, якщо цей обмін завершився помилкою.

3.3.7. Припинити листування або переговори з Клієнтом, якщо Клієнт використовує нецензурну мову, грубіянить, ображає, ставить запитання, які не належать до служби підтримки fly-pay.io або сам не відповідає на поставлені питання служби підтримки.

3.3.8. Заблокувати обмін згідно з пунктами 5.4, 5.5 та 5.6 регламенту обміну електронних грошей.

3.3.9. Заблокувати і не повертати кошти Клієнту поки що його особистість не буде встановлено (у разі такої необхідності).

4. Послуги, що надаються

4.1. fly-pay.io надає послуги: обмін електронних грошей, на сайті, https://fly-pay.io , а саме обмін Bitcoin, Litecoin, Приват24 з можливим використанням банків зазначених на сайті fly-pay.io надає послуги обмін готівкою USD, EUR, UAH у містах-партнерах, а також надаємо послугу грошові перекази в будь-яку країн-партнерів.

4.2. fly-pay.io надає послугу депозит у біткоїнах та доларах

4.3. fly-pay.io не перевіряє правомочність та законність володіння Клієнтом засобами, що пропонуються до обміну.

5. Регламент обміну електронних грошей

5.1. Обмін вважається розпочатим, коли сервіс fly-pay.io отримає від Клієнта повну суму, призначену для цього обміну.

5.2. Обмін вважається закінченим, коли fly-pay.io перерахує призначену Клієнту або третій особі суму на платіжні реквізити, зазначені Клієнтом, внаслідок цього обміну.

5.3. Обмін електронними коштами може бути скасовано, якщо вже розпочато, як і повернення Клієнту коштів, що він хотів обміняти.

5.4. У разі надходження від Клієнта суми відмінної від тієї, що була вказана при оформленні обміну, fly-pay.io має право призупинити обмін, а надалі після звернення Клієнта згідно з пунктом 3.2.5 виплатити фактично отриману суму, перераховану за курсом, який діяв на момент початку обміну.

5.5. У випадку, якщо Клієнт вказав існуючі або заблоковані реквізити, на які повинна була в результаті обміну надійти сума, fly-pay.io може призупинити обмін, а надалі після звернення Клієнта, згідно з пунктом 3.2.5, повернути кошти на рахунок якого вони надійшли, за вирахуванням комісії платіжних систем та штрафу у розмірі 2% від суми, що повертається.

5.6. У разі зміни примітки до платежу або оплати виписаного рахунку з іншого облікового запису обмін може бути заблокований, а після звернення Клієнта, згідно з пунктом 3.2.5, сума обміну буде повернена за вирахуванням 1% від суми обміну та комісії платіжних систем.

5.7. При купівлі/продажу Bitcoin за/готівку заявка оплачується не пізніше 3-х годин з моменту її створення. В іншому випадку працівники fly-pay.io мають право видалити заявку та вимагати від клієнта оформлення нової заявки на сайті.

5.8. При обміні Bitcoin на всі напрямки номер телефону в реквізитах обміну повинен відповідати особистому номеру телефону Клієнта і бути доступним для вхідного дзвінка.

6. Відповідальності сторін

6.1. Адміністрація fly-pay.io не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, що виникли при неправильному (несанкціонованому) використанні сервісу, а також помилок Клієнта, вчинених при заповненні форми обміну, які можуть призвести до переказу коштів на помилково вказаний рахунок, у цьому випадку скасувати операцію обміну чи повернути кошти назад неможливо.

6.2. fly-pay.io не несе відповідальності за втрати та/або збитки (збитки), що виникли у зв'язку з неможливістю використання Клієнтом власного обладнання та/або його елементів та/або відсутністю необхідної повної або часткової функціональності обладнання або його елементів.

6.3. fly-pay.io не несе відповідальності за помилки, упущення або затримки платежів, допущені електронними платіжними системами та банками.

6.4. fly-pay.io залишає за собою право встановлювати той курс обміну, який вигідний компанії в даний момент, цей курс обміну може співпадати з відомими і використаними біржами валют, так і не співпадати з курсом на них.

6.5. fly-pay.io залишає за собою право перераховувати курс обмінної операції за заявкою, яка була оформлена раніше, на момент виплати за заявкою.

6.6. fly-pay.io залишає за собою право відмовити у виплаті клієнту за партнерською програмою, якщо буде виявлено системою fly-pay.io, що клієнт скористався цією можливістю з метою отримати знижку на власний обмін (тобто заявка була оформлена з одного й того ж IP адреси).

7. Зміна інформації

7.1. Ця Угода може бути змінена та доповнена адміністрацією fly-pay.io; зміни набирають чинності з моменту публікації Угоди на веб-сайті https://fly-pay.io

8. Форс-мажор

8.1. Сторони не несуть відповідальності за затримки або невиконання своїх зобов'язань, відповідно до цієї Угоди та/або домовленостей, внаслідок виникнення обставин непереборної сили, включаючи (без обмеження) стихійні лиха, акти урядової чи регулюючої влади, війни, вогню (пожежі), повені, вибуху , тероризму, бунту, громадянського хвилювання, хакерських атак, відсутності, не функціонування або збою роботи енергопостачання, постачальників Інтернет-послуг, мереж зв'язку або інших систем, мереж та пристроїв.

9. Обов'язкові умови проведення обмінних операцій

9.1. Заборонено користуватися послугами сервісу fly-pay.io для проведення незаконних переказів та шахрайських дій. Користуючись послугами FlyPay, Клієнт дає згоду на те, що будь-яка спроба обміну коштів сумнівного походження матиме судове переслідування відповідно до чинного законодавства країни, з території якої Клієнт здійснює обмінні операції.

9.2. Адміністрація сервісу fly-pay.io залишає за собою право надавати інформацію про подібні платежі компетентним органам, адміністраціям платіжних систем, а також жертвам шахрайських дій на їхню вимогу, якщо факт незаконних дій буде доведений.

9.3. Обмін здійснюється за умови, що Клієнт за допомогою сервісу fly-pay.io виводить цифрові знаки тільки зі свого електронного гаманця і сам несе відповідальність за джерела та способи надходження на його електронний гаманець з огляду на відсутність можливості перевірки їх походження Сервісом fly-pay.io.

9.4. Сервіс fly-pay.io не несе відповідальності за скоєні обмінні операції за дорученням Клієнта на користь третіх осіб.

9.5. Використання сервісу fly-pay.io після натискання кнопки «Я згоден з правилами обміну» означає, що Клієнт приймає всі вимоги відповідно до цієї Угоди.