Конфіденційність

Ця угода визначає умови, на підставі яких надаються послуги сервісу FlyPay. Перед використанням цього сервісу особа зобов'язана повністю прочитати і погодитися з наведеним нижче. У разі відмови від прочитання чи незгоди з вмістом - обслуговування особі не надається.

Ця угода розташована для публічного доступу до Інтернету на сторінці "FlyPay" і може бути змінена Керівництвом сервісу в односторонньому порядку без додаткового повідомлення Користувача.   

Сторонами цієї угоди є «FlyPay» (далі «Сервіс») та фізична особа, яка використовує Сервіс (далі «Користувач»).

1. Застосовувані терміни та визначення

1.1. "FlyPay" - сервіс надання доступу до використання Bitcoin та інших криптовалют. Можливості Сервісу надаються Користувачеві за допомогою захищеного Інтернет-сайту «FlyPay»;

1.2. Користувач — це фізична особа, яка використовує Можливості Сервісу. Іншим особам використання Сервісу забороняється;

1.3. Bitcoin - електронна одиниця обліку, що зберігається в децентралізованій, публічній базі даних blockchain, що володіє властивістю не повернення і непідробленості транзакцій;

1.4. Платіжна система - програмно-апаратний комплекс, розроблений третьою стороною і що представляє собою механізм реалізації обліку фінансових або інших зобов'язань та організацію взаєморозрахунків між користувачами;

1.5. Можливості Сервісу — здійснення операції переказу Bitcoin, а також інші можливості роботи з Bitcoin, інформація про які розміщена на сторінках сайту Сервісу;

1.6. Платіж (транзакція) - процедура зміни власника електронної валюти, bitcoin або іншої валюти;

2. Вступ

2.1. Ця Угода регламентує відносини між Користувачем та Сервісом щодо отримання Користувачем можливості використовувати Bitcoin за допомогою Сервісу;

2.2. Ця угода не скасовує чинного законодавства країн реєстрації та місцезнаходження Сервісу та Користувача та/або договірних відносин між Користувачем та Платіжними системами. Якщо згідно з чинним законодавством або іншими зобов'язаннями Користувач не має права користуватися Можливостями Сервісу, то використання Сервісу заборонено;

2.3. Сервіс гарантує та забезпечує конфіденційність інформації про Користувача та його операції. Сервіс може надавати персональну інформацію на вимогу уповноважених державних органів та/або представників Платіжних систем, але за обов'язкового дотримання законних підстав;

3. Предмет угоди

3.1. Предметом цієї угоди є зобов'язання Сервісу зберігати, забезпечувати введення, виведення, отримання та відшкодування Bitcoin, що належать Користувачеві, за дорученням Користувача;

3.2. Сервіс не бере на себе зобов'язання перевірки правомірності володіння Користувачем Електронними валютами, bitcoin та/або фінансовими коштами та не здійснює нагляд за операціями Користувача у Платіжних системах;

3.3. Платіжні системи та/або фінансові установи несуть виняткову відповідальність за кошти, доручені ним Користувачем. Сервіс не може бути стороною в угоді між Платіжною системою та/або фінансовою установою та Користувачем і не несе відповідальності за протиправне використання можливостей Платіжної системи Користувачем, а також за зловживання Користувачем функціональністю Платіжної системи. Взаємні права та обов'язки Користувача та Платіжної системи та/або фінансової установи регулюються відповідними договорами;

3.4. Будь-яка завершена операція з електронної валюти, і навіть інша операція, запропонована Сервісом Користувачеві, вважається неповоротною, тобто. тією, яка не може бути скасована (Користувач отримує належні йому кошти за акцептованими умовами);

3.5. Сервіс має право призупинити або скасувати операцію, що виконується, якщо отримає достовірну інформацію про неправомірне володіння Користувачем електронними валютами або фінансовими коштами та/або іншу інформацію, яка унеможливлює користування Сервісом;

3.6. Сервіс має право призупинити або скасувати операцію, що виконується, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди;

3.7. Сервіс має право скасувати операцію та повернути внесені Користувачем електронні валюти та/або фінансові засоби без пояснення причин;

3.8. Користувач погоджується:

- виключити будь-які дії або допомога до дій у: незаконній торгівлі, проведенні фінансових махінацій, використанні Сервісу для створення та розповсюдження фінансових пірамід, фінансування тероризму, вчинення інших незаконних дій;

- не здійснювати дії, які можуть завдати прямої або непрямої шкоди боротьбі з відмиванням та легалізацією грошових коштів, отриманих незаконним шляхом;

- не використовувати Bitcoin як платіжний засіб на території України;

3.9. Сервіс погоджується в рамках чинного законодавства вживати всіх дій для запобігання: незаконній торгівлі, фінансових махінаціях, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, інших дій, що порушують законодавство. Також:

- у межах чинного законодавства та взятих на себе цією Угодою зобов'язань надавати допомогу правоохоронним органам у розшуку та упійманні злочинців, які використовують Можливості Сервісу;

- покращувати Сервіс для запобігання використанню Сервісу у незаконній діяльності;

4. Можливості Сервісу

4.1. Сервіс забезпечує збереження Bitcoin, які Користувач довірив Сервісу для зберігання;

4.2. Сервіс забезпечує Можливість для Користувача заводити особистий Bitcoin-гаманець, відправляти та отримувати на нього Bitcoin в обсягах, довірених Користувачем Сервісу;

4.3. Сервіс забезпечує ідентифікацію Користувача - як особи, яка має доступ до електронної пошти Користувача та мобільного телефонного номера (що має можливість приймати SMS-повідомлення), які Користувач вказав при своїй реєстрації на сайті;

5. Фінансові умови

5.1. Сервіс здійснює передачу прав власності на Bitcoin Користувачеві та приймання прав власності на Bitcoin від Користувача згідно з тарифами, зазначеними на сайті Сервісу;

5.2. Інші тарифи та умови визначаються керівництвом Сервісу та публікуються на головній та внутрішніх сторінках сайту Сервісу;

5.3. Керівництво Сервісу має право змінювати тарифи Сервісу без додаткових повідомлень;

6. Оподаткування

6.1. Сервіс не є податковим агентом для Користувача та не повідомляє Користувача про його податкові зобов'язання. Користувач самостійно сплачує будь-які податки, які вимагаються податковим законодавством за місцем його проживання;

6.2. У разі, якщо державні органи законно вимагають від Сервісу сплати податків Користувача або покриття заборгованості, що виникла внаслідок відмови Користувача сплачувати податки, Користувач погоджується відшкодовувати Сервісу всі витрати, що понесені у зв'язку з цим;

7. Гарантії та відповідальність сторін

7.1. Сервіс надається на умовах «як є» – так, як описано на сторінках сайту Сервісу;

7.2. Сервіс гарантує виконання зобов'язань перед Користувачем у межах сум, довірених Користувачем Сервісу для здійснення операції;

7.3. Сервіс зобов'язується підтримувати, але не гарантує цілодобову та щоденну (24/7) доступність. Сервіс не несе відповідальності за збитки, не отриманий прибуток та інші витрати Користувача, що виникли внаслідок неможливості отримання доступу до сайту Сервісу;

7.4. Сервіс не несе відповідальності за збитки, не отриманий прибуток та інші витрати Користувача, які стали результатом затримок, помилок або збоїв у проведенні банківських платежів або електронних переказів;

7.5. Користувач гарантує, що є власником чи має право на розпорядження засобами, якими він користується у своїх транзакціях;

7.6. Користувач зобов'язується не фальшувати комунікаційні потоки, пов'язані з функціонуванням Сервісу;

7.7. Користувач визнає, що вміст сайту Сервісу підпадає під захист законодавства про охорону права інтелектуальної власності та авторського права;

8. Форс-мажор

8.1. Ні Користувач, ні Сервіс не несуть відповідальності один перед одним за затримки або невиконання своїх зобов'язань внаслідок виникнення обставин непереборної сили, включаючи стихійні лиха, пожежу, повінь, терористичні акти, зміну влади, а також непрацездатність Платіжних систем, систем енергопостачання, мереж зв'язку, служб доставки SMS або постачальників Інтернет-послуг.