API документація


Увага! Для отримання api-ключів:

 1. Зареєструйте профіль у нас на сайті.
 2. Верифікуйте номер телефону і емейл-адресу.
 3. Звертайтеся до служби підтримки через Телеграм-бот @Fly_pay_support.

Опис запитів

Для використання API потрібно надсилати запит POST на URL: https://fly-pay.io/api/v1/ з обов'язковими заголовками:

"Accept: application/json",
"Content-Type: application/json",
"Api-Key: {public_key}",
"Signature: {signature_by_data}",

Параметри запиту надсилаються у форматі JSON.

Заголовок Authorization має містити публічний ключ користувача (public_key) для авторизації запиту.

Цифровий підпис для заголовка Signature формується методом HMAC на основі алгоритму "sha256" з використанням секретного ключа користувача (secret_key).

Приклад генерації підпису:

$json_data = json_encode($data);
$signature = hash_hmac("sha256", $json_data, $secret_key);

Відповідь API також містить заголовок Signature із цифровим підписом для верифікації.

Приклад повного запиту через curl з наступним відділенням у відповіді заголовка з підписом та перевіркою підпису:

// Create a callback to capture HTTP headers for the response
$rheaders = [];
$headerCallback = function ($curl, $header_line) use (&$rheaders) {
	// Ignore the HTTP request line (HTTP/1.1 200 OK)
	if (strpos($header_line, ":") === false) {
		return strlen($header_line);
	}
	list($key, $value) = explode(":", trim($header_line), 2);
	$rheaders[strtolower(trim($key))] = trim($value);
	return strlen($header_line);
};

$json_data = json_encode($data);

$config = [
	CURLOPT_USERAGENT => FlyPay user',
	CURLOPT_URL => 'https://fly-pay.io/api/v1/balances', 
	CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
	CURLOPT_HEADER => true,
	CURLOPT_HEADERFUNCTION => $headerCallback,
	CURLOPT_HTTPHEADER => [
			'Accept: application/json',
			'Content-Type: application/json',
			'Api-key: '. $public_key,
			'Signature: '. hash_hmac("sha256", $json_data, $secret_key),
	],
	CURLOPT_AUTOREFERER => true,
	CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($data),
];

$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, $config);

$response = curl_exec($curl);
$header_size = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HEADER_SIZE);
/// get response body without headers
$response = substr($response, $header_size);

curl_close($curl);

/// do verification of $response
$response_signature = $rheaders['signature'];
$check_signature = hash_hmac("sha256", $response, $secret_key);

If ( hash_equals($check_signature, $response_signature) ){
  /// response is verified
  $response = json_decode($response, true);
}

 

Формат відповіді

У відповідь на запит надсилається JSON рядок зі статусом запиту (поле status – успішно або не успішно прийнятий запит в API), описом помилки у разі не успішного запиту (message), а також даними результату (data) у разі успішної обробки запиту:

{
  "status": String, // success OR error
  "message": String, // Optional - Если статус error, описание ошибки
  "data": {
	 "field_1": " value_1",
	 "field_2": " value_2",
	...
  }
}

Для запитів створення транзакції на оплату рядок data також міститиме поле status зі статусом даної транзакції.

 

Private API

Баланс акаунта

Для отримання балансів гаманців використовується метод balances (".../api/v1/balances").

Запит

{ }

Відповідь

{
  "status": "success",
  "data": {[
   "{currency}": [
     "symbol": String,
     "name": String,
     "amount": Float,
     "amount_locked": Float,
     "available_amount": Float,
     "is_crypto": Bool,
   ],
  ]}
}

Опис параметрів:

 • symbol - Символ валюти
 • name - Назва валюти латиницею
 • amount - Доступна кількість балансу
 • amount_locked - К-ть коштів заблокованих (в оплатах)
 • is_crypto - Якщо вказано значення true або 1, це вказує, що валюта є криптовалютою.

 

Способи оплати (payways)

Метод payways (".../api/v1/payways") дозволяє отримати доступні користувачу способи оплати/виплати/обміну, комісію за проведення платежу, мінімальну та максимальну суми.

Запит

{ }

Відповідь

{
  "status": "success",
  "data": {[
   "payin/payout/exchange_payin/exchange_payout": {[
     "{symbol}": {[
      "{payway}": [
        "symbol": String,
        "name": String,
        "min_amount": Float,
        "max_amount": Float,
        "percent_fee": Float,
        "amount_fee": Float,
        "append_fee": Bool,
        "is_crypto": Bool,
        "has_memo_id": Bool,
        "payway": String,
        "auto_conversation": Array,
       ]
     ]}
   ]},
   "exchange": {[
     "{currency_from}_{currecy_to}": {
        "currency_from": String,
        "currency_to": String,
        "currency_from_precision": Int,
        "currency_to_precision": Int,
        "exchange_rate": Float,
        "min_amount": Float,
        "max_amount": Float,
        "percent_fee": Float,
        "amount_fee": Float,
        "currency_fee": String,
     }
  ]}
}

Опис параметрів:

 • symbol - Символ валюти
 • name - Назва валюти латиницею
 • min_amount - Мін. сума операції
 • max_amount- Макс. сума операції
 • percent_fee - Відсоток комісії від суми оплати/виплати
 • amount_fee - Фіксована комісія за здійснення оплати/виплати (сума)
 • append_fee - Якщо вказано значення true або 1, це вказує, що комісія буде нарахована на суму платежу
 • is_crypto - Якщо вказано значення true або 1, це вказує, що валюта є криптовалютою.
 • has_memo_id - Вказує, що криптовалюта має Memo ID
 • auto_conversation - Масив валют, в які можна конвертувати отримані кошти, якщо створюється постійна Депозитна адреса.

 

Транзакції

Прийом платежу (payin)

Для прийому оплати використовується метод transaction/payin (".../api/v1/transaction/payin"). Метод створює заявку приймання оплати.

Запит

{
  "external_id": String,
  "currency": String,
  "payway": String,      //(Optional)
  "amount": Float,
  "client_id": String,
  "client_ip": String,	
  "client_email": String,
  "callback_url": String,   //(Optional)
}

Опис параметрів:

 • external_id - Внутрішній ідентифікатор транзакції Мерчант.
 • currency - Валюта транзакції (btc, usdt, ...)
 • payway - Спосіб оплати (див. розділ Способи оплати)
 • amount - Сума платежу
 • client_id - ID клієнта у системі мерчанта
 • client_ipIP клієнта, що здійснює платіж
 • client_email - Email клієнта, що здійснює платіж
 • callback_url - url адреса для сервер-сервер повідомлення про результат транзакції

Відповідь

{
  "status": "success",
  "data": {
   "id": Integer,
   "create_time": Integer,
   "update_time": Integer,
   "external_id": String,
   "currency_from": String,
   "currency_to: String,
   "payway: String,
   "wallet": String,
   "wallet_memo_id": String,
   "amount_ordered": Float,
   "amount_received": Float,
   "type": String,
   "status": String,
   "tx_id": String,
   "payment_amount_fee": Float,
   "payment_currency_fee": String,
   "convert_status": ,
   "in_amount": Float,
   "out_amount": Float,
   "amount_fee": Float,
   "conversation_amount_fee": Float,
   "conversation_currency_fee": String,
   "callback_url": String,
   "client_id": String,
   "client_email": String,
   "client_ip": String,
  }
}

Опис параметрів:

 • id - Унікальний ідентифікатор платежу у системі FlyPay
 • create_time - Дата та час створення платежу у вигляді таймстампу в секундах.
 • update_time - Дата та час оновлення платежу у вигляді таймстампа в секундах у системі FlyPay
 • external_id - Внутрішній ідентифікатор транзакції Мерчанта.
 • currency_from - Валюта вихідного гаманця (btc, usdt, …)
 • currency_to - Валюта вхідного гаманця (btc, usdt, …)
 • payway - Спосіб оплати (див. розділ Способи оплати)
 • wallet - Гаманець, на який потрібно надсилати кошти
 • wallet_memo_id - Memo ID гаманця, на який потрібно надсилати кошти
 • amount_ordered - Сума оплати, заявлена користувачем
 • amount_received - Сума реально отримана системою в процесі оплати (видається тільки після закінчення транзакції)
 • type - Тип платежу
 • status - Статус ордера
 • tx_id - Ідентифікатор транзакції у системі блокчейн. Видається лише у разі роботи з криптовалютами
 • payment_amount_fee - Комісія за платіж
 • payment_currency_fee - Валюта комісії
 • convert_status - Статус конвертації
 • in_amount - Сума конвертації у початковій валюті
 • out_amount - Сума конвертації у кінцевій валюті
 • conversation_amount_fee - Комісія за конвертацію
 • conversation_currency_fee - Валюта комісії за конвертацію
 • callback_url - url адреса для сервер-сервер повідомлення про результат транзакції.

 

Створення виплати (payout)

Для створення виплати використовується метод transaction/payout (".../api/v1/transaction/payout").

Запит

{
  "external_id": String,
  "currency": String,
  "amount": Float,
  "payway": String,
  "wallet": String,
  "wallet_memo_id": String,
  "client_id": String,
  "client_ip": String,	
  "client_email": String,
  "callback_url": String,   (Optional)
}

Опис параметрів:

 • external_id - Внутрішній ідентифікатор транзакції Мерчант.
 • currency - Валюта транзакції (btc, usdt, ...)
 • amount - Сума платежу
 • payway - Спосіб оплати (див. розділ Способи оплати)
 • wallet - Номер гаманця, на який потрібно надсилати кошти
 • wallet_memo_id - Memo ID гаманця, на який потрібно надсилати кошти
 • client_id - ID клієнта у системі мерчанта
 • client_ipIP клієнта, що здійснює платіж
 • client_email - Email клієнта, що здійснює платіж
 • callback_url - url адреса для сервер-сервер повідомлення про результат транзакції

Відповідь

{
  "status": "success",
  "data": {
   "id": Integer,
   "create_time": Integer,
   "update_time": Integer,
   "external_id": String,
   "currency_from": String,
   "currency_to: String,
   "payway: String,
   "wallet": String,
   "wallet_memo_id": String,
   "amount_spent": Float,
   "type": String,
   "status": String,
   "tx_id": String,
   "payment_amount_fee": Float,
   "payment_currency_fee": String,
   "convert_status": ,
   "in_amount": Float,
   "out_amount": Float,
   "conversation_amount_fee": Float,
   "conversation_currency_fee": String,
   "callback_url": String,
   "client_id": String,
   "client_email": String,
   "client_ip": String,
  }
}

Опис параметрів:

 • id - Унікальний ідентифікатор платежу у системі FlyPay
 • create_time - Дата та час створення платежу у вигляді таймстампу в секундах.
 • update_time - Дата та час оновлення платежу у вигляді таймстампа в секундах у системі FlyPay
 • external_id - Внутрішній ідентифікатор транзакції Мерчант.
 • currency_from - Валюта вихідного гаманця (btc, usdt, …)
 • currency_to - Валюта вхідного гаманця (btc, usdt, …)
 • payway - Спосіб оплати (див. розділ Способи оплати)
 • wallet - Номер гаманця, на який потрібно надсилати кошти
 • wallet_memo_id - Memo ID гаманця, на який потрібно надсилати кошти
 • amount_spent - Суму, яка буде утримана з балансу при виплаті
 • type - Тип платежу
 • status - Статус ордера
 • tx_id - Ідентифікатор транзакції у системі блокчейн. Видається лише у разі роботи з криптовалютами
 • payment_amount_fee - Комісія за платіж
 • payment_currency_fee - Валюта комісії
 • convert_status - Статус конвертації
 • in_amount - Сума конвертації у початковій валюті
 • out_amount - Сума конвертації у кінцевій валюті
 • conversation_amount_fee - Комісія за конвертацію
 • conversation_currency_fee - Валюта комісії за конвертацію
 • callback_url - url адреса для сервер-сервер повідомлення про результат транзакції.

 

Прийом платежу з обміном (exchange_payin)

Для прийому оплати з конвертацією її в іншу валюту використовується метод transaction/exchange_payin (".../api/v1/transaction/exchange_payin"). Метод створює заявку на прийом оплати та після отримання оплати конвертує її у вказану валюту currency_to.

Запит

{
  "external_id": String,
  "currency_from": String,
  "currency_to": String,
  "payway": String,
  "amount": Float,
  "client_id": String,
  "client_ip": String,	
  "client_email": String,
  "callback_url": String,   (Optional)
}

Опис параметрів:

 • external_id - Внутрішній ідентифікатор транзакції Мерчант.
 • currency_from - Валюта вихідного гаманця (btc, usdt, …)
 • currency_to - Валюта вхідного гаманця (btc, usdt, …)
 • payway - Спосіб оплати (див. розділ Способи оплати)
 • amount - Сума платежу у валюті currency_from
 • client_id - ID клиента в системе мерчанта
 • client_ipIP клієнта, що здійснює платіж
 • client_email - Email клієнта, що здійснює платіж
 • callback_url - url адреса для сервер-сервер повідомлення про результат транзакції

Відповідь

{
  "status": "success",
  "data": {
   "id": Integer,
   "create_time": Integer,
   "update_time": Integer,
   "external_id": String,
   "currency_from": String,
   "currency_to: String,
   "payway: String,
   "wallet": String,
   "wallet_memo_id": String,
   "amount_ordered": Float,
   "amount_received": Float,
   "type": String,
   "status": String,
   "tx_id": String,
   "payment_amount_fee": Float,
   "payment_currency_fee": String,
   "convert_status": ,
   "in_amount": Float,
   "out_amount": Float,
   "amount_fee": Float,
   "conversation_amount_fee": Float,
   "conversation_currency_fee": String,
   "callback_url": String,
  	 "client_id": String,
   "client_ip": String,	
   "client_email": String,
  }
}

Опис параметрів:

 • id - Унікальний ідентифікатор платежу у системі FlyPay
 • create_time - Дата та час створення платежу у вигляді таймстампу в секундах.
 • update_time - Дата та час оновлення платежу у вигляді таймстампа в секундах у системі FlyPay
 • external_id - Внутрішній ідентифікатор транзакції Мерчант.
 • currency_from - Валюта вихідного гаманця (btc, usdt, …)
 • currency_to - Валюта вхідного гаманця (btc, usdt, …)
 • payway - Спосіб оплати (див. розділ Способи оплати)
 • wallet - Номер гаманця, на який потрібно надсилати кошти
 • wallet_memo_id - Memo ID гаманця, на який потрібно надсилати кошти
 • amount_ordered - Сума оплати, заявлена користувачем
 • amount_received - Сума реально отримана системою в процесі оплати (видається тільки після закінчення транзакції)
 • type - Тип платежу
 • status - Статус ордера
 • tx_id - Ідентифікатор транзакції у системі блокчейн. Видається лише у разі роботи з криптовалютами
 • payment_amount_fee - Комісія за платіж
 • convert_status - Статус конвертації
 • in_amount - Сума конвертації у початковій валюті
 • out_amount - Сума конвертації у кінцевій валюті
 • conversation_amount_fee - Комісія за конвертацію
 • conversation_currency_fee - Валюта комісії за конвертацію
 • callback_url - url адреса для сервер-сервер повідомлення про результат транзакції.

 

Створення виплати з обміном (exchange_payout)

Для створення виплати з обміном використовується метод transaction/exchange_payout (".../api/v1/transaction/exchange_payout").

Запит

{
  "external_id": String,
  "currency_from": String,
  "currency_to": String,
  "amount": Float,
  "payway": String,
  "wallet": String,
  "wallet_memo_id": String,
  "client_id": String,
  "client_ip": String,	
  "client_email": String,
  "callback_url": String,   (Optional)
}

Опис параметрів:

 • external_id - Внутрішній ідентифікатор транзакції Мерчант.
 • currency_from - Валюта вихідного гаманця (btc, usdt, …)
 • currency_to - Валюта вхідного гаманця (btc, usdt, …)
 • amount - Сума платежу, яка буде списана з гаманця currency_from
 • payway - Спосіб оплати (див. розділ Способи оплати)
 • wallet - Номер гаманця, на який потрібно надсилати кошти
 • wallet_memo_id - Memo ID гаманця, на який потрібно надсилати кошти
 • client_id - ID клієнта у системі мерчанта
 • client_ipIP клієнта, що здійснює платіж
 • client_email - Email клієнта, що здійснює платіж
 • callback_url - url адреса для сервер-сервер повідомлення про результат транзакції

Відповідь

{
  "status": "success",
  "data": {
   "id": Integer,
   "create_time": Integer,
   "update_time": Integer,
   "external_id": String,
   "currency_from": String,
   "currency_to: String,
   "payway": String,
   "wallet": String,
   "wallet_memo_id": String,
   "amount_spent": Float,
   "type": String,
   "status": String,
   "tx_id": String,
   "payment_amount_fee": Float,
   "payment_currency_fee": String,
   "convert_status": ,
   "in_amount": Float,
   "out_amount": Float,
   "conversation_amount_fee": Float,
   "conversation_currency_fee": String,
   "callback_url": String,
  	 "client_id": String,
   "client_ip": String,	
   "client_email": String,
  }
}

Опис параметрів:

 • id - Унікальний ідентифікатор платежу у системі FlyPay
 • create_time - Дата та час створення платежу у вигляді таймстампу в секундах.
 • update_time - Дата та час оновлення платежу у вигляді таймстампа в секундах у системі FlyPay
 • external_id - Внутрішній ідентифікатор транзакції Мерчант.
 • currency_from - Валюта вихідного гаманця (btc, usdt, …)
 • currency_to - Валюта вхідного гаманця (btc, usdt, …)
 • payway - Спосіб оплати (див. розділ Способи оплати)
 • wallet - Номер гаманця, на який потрібно надсилати кошти
 • wallet_memo_id - Memo ID гаманця, на який потрібно надсилати кошти
 • amount_spent - Суму, яка буде утримана з балансу при виплаті
 • type - Тип платежу
 • status - Статус ордера
 • tx_id - Идентификатор транзакции в системе блокчейн. Выдается только в случае работы с криптовалютами
 • payment_amount_fee - Комісія за платіж
 • payment_currency_fee - Валюта комісії
 • convert_status - Статус конвертації
 • in_amount - Сума конвертації у початковій валюті
 • out_amount - Сума конвертації у кінцевій валюті
 • conversation_amount_fee - Комісія за конвертацію
 • conversation_currency_fee - Валюта комісії за конвертацію
 • callback_url - url адреса для сервер-сервер повідомлення про результат транзакції.

 

Отримання статусу транзакції (status)

Для перевірки стану транзакції використовується метод transaction/status (".../api/v1/transaction/status").

Запит

{
  "id": Integer,
  // OR
  "external_id": String,
}

Опис параметрів:

 • id - Унікальний ідентифікатор платежу у системі FlyPay
 • external_id - Внутрішній ідентифікатор транзакції Мерчант.

Відповідь містить дані ордера та його статус у форматі, описаному в розділі Прийом платежу або Створення виплати.

 

Історія транзакцій (transactions)

Список транзакцій у вказаному діапазоні дат/часу можна отримати методом transaction/history (".../api/v1/transaction/history").

Запит

{
  "limit": Integer,   (Optional)
  "page": Integer,   (Optional)
}

Опис параметрів:

 • limitЧисло записів у відповіді (максимум 100)
 • page - Номер сторінки (за замовчуванням 1)

Відповідь

{
  "status": "success",
  "total_count: Integer,
  "page: Integer,
  "per_page: Integer,
  "data": [
   {
     ...
   }
  ]
}

Опис параметрів:

 • total_count - Загальна кількість транзакцій
 • page - Номер сторінки
 • per_page - Кількість транзакцій на сторінку
 • data - Масив транзакцій, що потрапили у задану вибірку. Кожна транзакція передається у форматі, вказаному у методі status.

 

Deposit addresses

Створення депозиту адреси

Створити новий депозит адреси на тривалість життя 1 рік після неактивності можно методом deposit_address/create (".../api/v1/deposit_address/create").

Запит

{
  "currency_from": String,
  "currency_to": String       (Optional)
  "payway": String         (Optional)
  "client_id": String,       
  "client_ip": String,	       
  "client_email": String,      
  "callback_url": String,      (Optional)
}

Опис параметрів:

 • currency_from - Валюта, в якій буде створено Депозит адресу
 • currency_to - Валюта, в яку потрібно конвертувати депозит, що надійшов. (Якщо автоконвертацію використовувати не потрібно, залишити порожнім).
 • payway - Спосіб оплати (див. розділ Способи оплати)
 • client_id - ID клієнта у системі мерчанта
 • client_ipIP клієнта, що здійснює платіж
 • client_email - Email клієнта, що здійснює платіж
 • callback_url - URL зворотного дзвінка, який зможе обробити POST-запит при успішному депозиті

Відповідь

{
  "status": "success",
  "data": {
   "id": Integer,
   "create_time": Integer,
   "update_time": Integer,
   "currency_from": String,
   "currency_to": String,
   "payway": String,
   "address": String,
   "memo_id": String,
   "min_amount": Float,
   "client_id": String,         
   "client_ip": String,	  
   "client_email": String,    
   "callback_url": String,
   "active": Bool,
  }
}

Опис параметрів:

 • id - Унікальний ідентифікатор адреси у системі FlyPay
 • create_time - Дата та час створення адреси у вигляді таймстампу в секундах.
 • update_time - Дата та час оновлення адреси у вигляді таймстампу в секундах у системі FlyPay
 • currency_from - Валюта, в якій буде створено Депозит адресу
 • currency_to - Валюта, в яку потрібно конвертувати депозит, що надійшов.
 • payway - Спосіб оплати (див. розділ Способи оплати)
 • address - Адреса для депозиту
 • memo_id - Memo ID для криптовалют, яким потрібний memo (xrp, eos, stellar)
 • min_amount - Мінімальний розмір депозиту
 • callback_url - URL зворотного виклику, який зможе обробити POST-запит за успішного депозиту
 • active - Якщо вказано значення true або 1, це вказує, що адреса активна

 

Отримання списку депозит адрес

Список депозит адрес можна отримати методом deposit_address/list (".../api/v1/deposit_address/list").

Запит

{
  "currency": String,         (Optional)
  "limit": Integer,          (Optional)
  "page": Integer,          (Optional)
}

Опис параметрів:

 • currency - Валюта, в якій потрібно повернути список адрес (Якщо залишити порожнім, повернеться список усіх адрес)
 • limitЧисло записів у відповіді (максимум 100)
 • page - Номер сторінки (за замовчуванням 1)

Відповідь

{
  "status": "success",
  "total_count: Integer,
  "page: Integer,
  "per_page: Integer,
  "data": [
   {
     ...
   }
  ]
}

Опис параметрів:

 • total_count - Загальна кількість адрес
 • page - Номер сторінки
 • per_page - Кількість адрес на сторінку
 • data - Масив адрес, що потрапили у задану вибірку. Кожна адреса передається у форматі, вказаному у методі deposit_address/create.

 

Exchanges

Отримання передбачуваної суми обміну

Для отримання передбачуваної суми обміну використовується метод exchange/estimated_amount (".../api/v1/exchange/estimated_amount"). Метод віддає приблизну суму обміну по валютній парі.

Запит

{
  "currency_from": String,
  "currency_to": String,
  "amount": Float
}

Опис параметрів:

 • currency_from - Валюта вихідного гаманця (btc, usdt, …)
 • currency_to - Валюта вхідного гаманця (btc, usdt, …)
 • amount - Сума обміну

Відповідь

{
  "status”: “success",
  "data": {
   "currency_from": String,
   "currency_to: String,
   "amount_from": Float,
   "amount_to": Float,
  }
}

Опис параметрів:

 • currency_from - Валюта вихідного гаманця (btc, usdt, …)
 • currency_to - Валюта вхідного гаманця (btc, usdt, …)
 • amount_from - Сума оплати, заявлена користувачем
 • amount_to - Сума конвертації у кінцевій валюті

 

Створення обміну

Для створення виплати з обміном використовується метод transaction/exchange (".../api/v1/transaction/exchange").

Запит

{
  "external_id": String,
  "currency_from": String,
  "currency_to": String,
  "amount": Float,
  "client_id": String,
  "client_ip": String,	
  "client_email": String,
  "callback_url": String,   (Optional)
}

Опис параметрів:

 • external_id - Внутрішній ідентифікатор транзакції Мерчант.
 • currency_from - Валюта вихідного гаманця (btc, usdt, …)
 • currency_to - Валюта вхідного гаманця (btc, usdt, …)
 • amount - Сума платежу, яка буде списана з гаманця currency_from
 • client_id - ID клієнта у системі мерчанта
 • client_ipIP клієнта, який здійснює обмін
 • client_email - Email клієнта, який здійснює обмін
 • callback_url - url адреса для сервер-сервер повідомлення про результат транзакції

Відповідь

{
  "status": "success",
  "data": {
   "id": Integer,
   "create_time": Integer,
   "update_time": Integer,
   "external_id": String,
   "currency_from": String,
   "currency_to: String,
   "amount_from": Float,
   "amount_to": Float,
   "type": String,
   "status": String,
   "amount_fee": Float,
   "currency_fee": String,
   "callback_url": String,
   "client_id": String,
   "client_email": String,
   "client_ip": String,
  }
}

Опис параметрів:

 • id - Унікальний ідентифікатор платежу у системі FlyPay
 • create_time - Дата та час створення транзакції у вигляді таймстампу в секундах.
 • update_time - Дата та час оновлення транзакції у вигляді таймстампу в секундах у системі FlyPay
 • external_id - Внутрішній ідентифікатор транзакції Мерчанта.
 • currency_from - Валюта вихідного гаманця (btc, usdt, …)
 • currency_to - Валюта вхідного гаманця (btc, usdt, …)
 • amount_from - Сума оплати, заявлена користувачем
 • amount_to - Сума конвертації у кінцевій валюті
 • type - Тип платежу
 • status - Статус ордера
 • amount_fee - Комісія за обмін
 • currency_fee - Валюта комісії обміну
 • callback_url - url адреса для сервер-сервер повідомлення про результат транзакції.
 • client_id - ID клієнта у системі мерчанта
 • client_ipIP клієнта, який здійснює обмін
 • client_email - Email клієнта, який здійснює обмін